• baner3.jpg
 • baner4.jpg
 • baner1.jpg
 • baner6.jpg
 • baner2.jpg
 • baner5.jpg

Zespół interdyscyplinarny


Zespół Interdyscyplinarny w gminie Koronowo funkcjonuje od 4 kwietnia 2011 roku. Został powołany przez Burmistrza Koronowa zgodnie z art. 9a ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Realizuje działania określone w "Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Koronowo

na lata 2017 - 2020"

Zadania


Do głównych zadań należą m. in.: integrowanie i koordynowanie działań podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

 1. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
 2. podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
 3. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
 4. inicjowanie interwencji w środowisku objętym przemocą

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego

 1. Sylwia Klonowska – Przewodnicząca Zespołu; przedstawiciel Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie
 2. Magdalena Lubiewska – Zastępca Przewodniczącego Zespołu; przedstawiciel Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Ziemi Koronowskiej
 3. Tomasz Latos – przedstawiciel Komisariatu Policji w Koronowie
 4. Ewa Sołtysiak - przedstawiciel Komisariatu Policji w Koronowie
 5. Elżbieta Basiak - przedstawiciel Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Koronowie
 6. Wiktoria Sikorska - przedstawiciel Niepublicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
 7. Jolanta Szatkowska - przedstawiciel Zespólu Szkół nr 3 w Koronowie
 8. Mariola Adamkiewicz - przedstawiciel Zespółu Szkół we Wtelnie, Liceum Ogólnokształcącego w Koronowie
 9. Magdalena Zmorek - Szmelter - przedstawiciel Szkoły Podstawowej nr 1 w Koronowie, Szkoły Podstawowej w Witoldowie
 10. Andrzej Pałka - Miejsko - przedstawiciel Miejsko - Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Koronowie
 11. Małgorzata Boińska - przedstawiciel Kuratorskiej Służby Sądowej w Bydgoszczy
 12. Ewa Staszewska - przedstawiciel Kuratorskiej Służby Sądowej w Bydgoszczy
 13. Ewa Dunisławska - przedstawiciel Przedszkola Samorządowego z Oddziałami Integracyjnymi w Koronowie
 14. Ilona Sławeta - przedstawiciel Przedszkola Niepublicznego Misiowa Chatka w Koronowie
 15. Dominika Dudek-Floriańczyk - przedstawiciel Szkoły Podstawowej nr 2 w Koronowie
 16. Marta Pilarska - przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Buszkowie, Szkoły Podstawowej w Mąkowarsku
 17. Joanna Dróżdż - przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Wierzchucinie Królewskim, Szkoły Podstawowej w Sitowcu
 18. Anna Szewczuk-Koszela - przedstawiciel Zespołu Szkół Zawodowych w Koronowie
 19. Katarzyna Peplińska - przedstawiciel NZOZ TAMED w Koronowie

Prace Zespołu Interdyscyplinarnego


Spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się w sposób cykliczny z odstępach około 3 miesięcznych (bądź częściej w zależności od potrzeb) w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koronowie, ul. Pomianowskiego 1, tel. 52 567-31-11


Prace Zespołu Interdyscyplinarnego koordynuje Przewodniczący Zespołu P. Sylwia Klonowska, Zastępcą Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego jest P. Magdalena Lubiewska. Przewodniczący Zespołu lub jego Zastępca zwołują grupę roboczą, która rozpatruje indywidualne problemy rodzin, w oparciu o procedurę Niebieskiej Karty i tworzy program działania na rzecz rodziny, zarówno ofiar jak i sprawców przemocy.


Mając powyższe na względzie osoby dotknięte przemocą, będące świadkami przemocy domowej czy instytucje posiadające informacje o ofiarach przemocy proszone są o ich zgłaszanie do Zespołu Interdyscyplinarnego.

 

Copyright © 2012 MGOPS w Koronowie. Projekt i wykonanie: Studio WWW  | Projektowanie stron www