• baner1.jpg
 • baner2.jpg
 • baner6.jpg
 • baner4.jpg
 • baner3.jpg
 • baner5.jpg

Zespół interdyscyplinarny


Zespół Interdyscyplinarny w gminie Koronowo funkcjonuje od 4 kwietnia 2011 roku. Został powołany przez Burmistrza Koronowa zgodnie z art. 9a ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Realizuje działania określone w "Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Koronowo na lata 2017 - 2020"

Zadania


Do głównych zadań należą m. in.: integrowanie i koordynowanie działań podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

 1. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
 2. podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
 3. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
 4. inicjowanie interwencji w środowisku objętym przemocą;
 5. inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego

 1. Sylwia Klonowska – Przewodnicząca Zespołu; przedstawiciel Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie
 2. Magdalena Lubiewska – Zastępca Przewodniczącego Zespołu; przedstawiciel Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Ziemi Koronowskiej
 3. Tomasz Latos – przedstawiciel Komisariatu Policji w Koronowie
 4. Ewa Sołtysiak - przedstawiciel Komisariatu Policji w Koronowie
 5. Barbara Czuba - przedstawiciel Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie
 6. Jolanta Szatkowska - przedstawiciel Zespólu Szkół w Koronowie
 7. Mariola Adamkiewicz - przedstawiciel Zespółu Szkół we Wtelnie, Liceum Ogólnokształcącego w Koronowie
 8. Magdalena Zmorek - Szmelter - przedstawiciel Szkoły Podstawowej nr 1 w Koronowie, Szkoły Podstawowej w Witoldowie
 9. Ryszard Chrzanowski - przedstawiciel Miejsko - Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Koronowie
 10. Małgorzata Boińska - przedstawiciel Kuratorskiej Służby Sądowej w Bydgoszczy
 11. Ewa Staszewska - przedstawiciel Kuratorskiej Służby Sądowej w Bydgoszczy
 12. Ewa Dunisławska - przedstawiciel Przedszkola Samorządowego z Oddziałami Integracyjnymi w Koronowie
 13. Ilona Sławeta - przedstawiciel Przedszkola Niepublicznego Misiowa Chatka w Koronowie
 14. Dominika Dudek-Floriańczyk - przedstawiciel Szkoły Podstawowej nr 2 w Koronowie
 15. Marta Pilarska - przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Mąkowarsku
 16. Karolina Juszczyk – przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Witoldowie
 17. Joanna Dróżdż - przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Wierzchucinie Królewskim, Szkoły Podstawowej w Sitowcu
 18. Anna Szewczuk-Koszela - przedstawiciel Zespołu Szkół Zawodowych w Koronowie
 19. Ewa Mruk - przedstawiciel NZOZ TAMED w Koronowie

Prace Zespołu Interdyscyplinarnego


Spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się raz na 3 miesiące (bądź częściej w zależności od potrzeb) w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koronowie, ul. Pomianowskiego 1, tel. 52 567-31-11


Prace Zespołu Interdyscyplinarnego koordynuje Przewodniczący Zespołu P. Sylwia Klonowska, Zastępcą Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego jest P. Magdalena Lubiewska. Przewodniczący Zespołu lub jego Zastępca zwołują grupę roboczą, która rozpatruje indywidualne problemy rodzin, w oparciu o procedurę Niebieskiej Karty i tworzy program działania na rzecz rodziny, zarówno ofiar jak i sprawców przemocy.

Procedura „Niebieska Karta” to procedura interwencji wobec przemocy w rodzinie. Głównym celem procedury Niebieska Karta jest rozpoznawanie przemocy i udzielenie pomocy rodzinom oferowanej przez przedstawicieli rożnych służb w środowisku lokalnym, ale też tworzenie warunków do systemowego, interdyscyplinarnego modelu pracy z rodziną. Podstawą skuteczności procedury i oferowanej pomocy jest współpraca służb pracujących na rzecz osób doznających i stosujących przemoc w rodzinie. Rozpoznanie przemocy i wypełnienie formularza Niebieska Karta przez funkcjonariusza policji, pracownika socjalnego, przedstawiciela oświaty, ochrony zdrowia czy Miejsko – Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stanowi wszczęcie postępowania.


Mając powyższe na względzie osoby dotknięte przemocą, będące świadkami przemocy domowej czy instytucje posiadające informację o ofiarach przemocy proszone są o ich zgłaszanie do Zespołu Interdyscyplinarnego.

REJESTR JEDNOSTEK SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM 2020

Wykaz instytucji i placówek świadczących pomoc osobom dotkniętym przemocą domową na terenie gminy Koronowo

pdfWykaz instytucji62.81 KB


Instytucje ogólnopolskie

Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia

Fundusz Sprawiedliwości

Wykaz placówek Funduszu Sprawiedliwości

 

Copyright © 2012 MGOPS w Koronowie. Projekt i wykonanie: Studio WWW  | Projektowanie stron www