• baner5.jpg
  • baner4.jpg
  • baner3.jpg
  • baner1.jpg
  • baner6.jpg
  • baner2.jpg

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamówienia na świadczenie usług: 1. opiekuńczych dla osób z terenu Miasta i Gminy Koronowo 2. specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, z terenu Miasta i Gminy Koronowo

 

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=489706&rok=2012-12-04

http://www.bip.koronowo.pl/?app=przetargi&nid=5675&y=2012&status=1

 

Copyright © 2012 MGOPS w Koronowie. Projekt i wykonanie: Studio WWW  | Projektowanie stron www