• baner3.jpg
  • baner5.jpg
  • baner4.jpg
  • baner2.jpg
  • baner6.jpg
  • baner1.jpg

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro
i nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000 euro, o której mowa w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986).

Nazwa zamówienia:
1. Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków jednodaniowych dla uczniów szkół podstawowych, które to placówki nie są wyposażone w stołówki. Od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od nauki w szkole, na terenie Gminy Koronowo.
2. Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków jednodaniowych dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Koronowo. Od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt przypadających w te dni

CPV 55 32 10 00-6, CPV 55 52 31 00-3, 55 52 00 00-1, 55 32 00 00-9

DATA: 13.12.2018 r.

ZATWIERDZIŁ:
Dyrektor
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Koronowie
Dariusz Karwat

Szczegóły

 

Copyright © 2012 MGOPS w Koronowie. Projekt i wykonanie: Studio WWW  | Projektowanie stron www