• baner6.jpg
  • baner4.jpg
  • baner1.jpg
  • baner2.jpg
  • baner5.jpg
  • baner3.jpg
Zamówienia

Zamówienie usługi na rok 2015

 1. Świadczenie usług opiekuńczych dla osób z terenu Miasta i Gminy Koronowo

2. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych

dla osób z zaburzeniami psychicznymi, z terenu Miasta i Gminy Koronowo
Numer ogłoszenia: 244645 - 2014; data zamieszczenia: 25.11.2014

Więcej…
 

Zamówienie posiłki na rok 2015

1. Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków jednodaniowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów,

które to placówki nie są wyposażone w stołówki

- od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od nauki w szkole, na terenie Gminy Koronowo

2. Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków jednodaniowych dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Koronowo

- od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt przypadających w te dni.
Numer ogłoszenia: 245751 - 2014; data zamieszczenia: 26.11.2014

Więcej…
 

Ogłoszenie o zamówieniu EFS

Kompleksowe zorganizowanie i przygotowanie w ramach projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki pn. Nadzieja na lepsze jutro współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w zakresie:
1.Kursów zawodowych,
2. Warsztatów terapeutycznych z doradcą zawodowym, radcą prawnym i psychologiem,
3. Integracyjnego wyjazdu do kina - działanie o charakterze środowiskowym,
4. Integracyjnej wycieczki do Torunia - działanie o charakterze środowiskowym.

Numer ogłoszenia: 44925 - 2014; data zamieszczenia: 03.03.2014
Więcej…
 

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi opiekuńcze

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie , ul. Pomianowskiego 1, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3822283, faks 052 3821656.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mgops.koronowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 1. Świadczenie usług opiekuńczych dla osób z terenu Miasta i Gminy Koronowo 2. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, z terenu Miasta i Gminy Koronowo.

Więcej…
 

Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu na: 

1. Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków jednodaniowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, które to placówki nie są wyposażone w stołówki. Od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od nauki w szkole, na terenie Gminy Koronowo. 2. Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków jednodaniowych dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Koronowo. Od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt przypadających w te dni.
Numer ogłoszenia: 254343 - 2013; data zamieszczenia: 27.11.2013

Więcej…
 
Strona 1 z 2

Copyright © 2012 MGOPS w Koronowie. Projekt i wykonanie: Studio WWW  | Projektowanie stron www