• baner5.jpg
  • baner1.jpg
  • baner4.jpg
  • baner2.jpg
  • baner3.jpg
  • baner6.jpg

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2021

Nabór do programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2021


Informacja w sprawie naboru do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2021

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie informuje, że Gmina Koronowo złożyła wniosek o dotację na realizację Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2021 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego dla 15 osób z orzeczeniem o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w tym dzieci w wieku do 16 r.ż.


Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:
• dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
• osób z niepełnosprawnością, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne).

Usługi Asystenta mogą świadczyć:
1) osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny,
2) osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu,
3) osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego

Czas trwania usług asystenta:
Usługi mogą być realizowane prze 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
Uczestnicy projektu nie będą ponosić odpłatności za usługi.
Procedura zgłoszenia uczestników Programu:
• Karta zgłoszenia do Programu
• Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
Ważne! Uczestnik Programu może samodzielnie wybrać asystenta z wyłączeniem osób będących członkami rodziny, opiekunami prawnymi lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem Programu oświadczenie o wyborze asystenta.


Powyższe dokumenty należy składać do 31 marca 2021 r.:
• bezpośrednio do Sekretariatu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie, ul. Pomianowskiego 1, 86-010 Koronowo
• za pośrednictwem poczty na adres j.w.
• mailem na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
O zakwalifikowaniu się do Programu decydować będzie kolejność zgłoszeń uczestników, zgodnie z założeniami Programu i przyznanymi środkami finansowymi.
Pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie będą się kontaktować z uczestnikami i asystentami zakwalifikowanymi do Programu.
Przewidywany okres trwania usług asystenckich: od kwietnia 2021 roku do grudnia 2021 roku.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2021 w przypadku nie otrzymania środków finansowych w ramach Funduszu Solidarnościowego.

W przypadku trudności ze złożeniem wniosku lub uzyskaniem informacji dotyczących Programu prosimy o kontakt:

tel. 52 567-31-11 lub 52 567-31-17


W przypadku zakwalifikowania się do Programu uczestnicy składają dalsze oświadczenia.

pdfTreść powyższej informacji - skan440.83 KB


Dokumenty do pobrania

plakat 2021_new2

 

Copyright © 2012 MGOPS w Koronowie. Projekt i wykonanie: Studio WWW  | Projektowanie stron www