• baner5.jpg
  • baner1.jpg
  • baner2.jpg
  • baner4.jpg
  • baner3.jpg
  • baner6.jpg
Programy i projekty

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2021

Nabór do programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2021


Informacja w sprawie naboru do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2021

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie informuje, że Gmina Koronowo złożyła wniosek o dotację na realizację Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2021 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego dla 15 osób z orzeczeniem o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w tym dzieci w wieku do 16 r.ż.


Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:
• dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
• osób z niepełnosprawnością, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne).

Usługi Asystenta mogą świadczyć:
1) osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny,
2) osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu,
3) osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego

Więcej…
 

Nadzieja na lepsze jutro - informacje

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie realizuje V edycję projektu systemowego „Nadzieja na lepsze jutro" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest skierowany do 50 bezrobotnych beneficjentów tut. Ośrodka korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Głównym celem jest aktywizacja społeczno-zawodowa uczestników projektu zagrożonych wykluczeniem społecznym przez realizację działań uwzględnionych w kontraktach socjalnych i umowach realizowanych w ramach Programu Aktywności Lokalnej.

Więcej…
 


Copyright © 2012 MGOPS w Koronowie. Projekt i wykonanie: Studio WWW  | Projektowanie stron www