• baner3.jpg
  • baner4.jpg
  • baner1.jpg
  • baner6.jpg
  • baner5.jpg
  • baner2.jpg
ogłoszenia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

piątek, 23 grudnia 2016 12:36

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr OA.251.3.2016.

pdfZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty362.93 KB

 

Ogłoszenie o zamówieniu

poniedziałek, 12 grudnia 2016 17:33

 


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

http://www.bip.koronowo.pl, mgops.koronowo.pl

Ogłoszenie nr 364912 - 2016 z dnia 2016-12-12 r.
1. Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków jednodaniowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów,
które to placówki nie są wyposażone w stołówki.
Od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od nauki w szkole, na terenie Gminy Koronowo
2. Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków jednodaniowych dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Koronowo.
Od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt przypadających w te dni
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
 
Więcej…
 

Konkurs ofert - NGO

czwartek, 24 listopada 2016 18:53

Burmistrz Koronowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w 2017 roku z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, realizowane poprzez: 

organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
 
 

Wnioski na okres zasiłkowy 2016/2017

wtorek, 23 sierpnia 2016 10:47

Wnioski na nowy okres zasiłkowy należy składać


od 01 września 2016 r.


Od 01 do 9 września 2016 r.


należy dostarczyć zaświadczenia


ze szkół ponadgimnazjalnych


w roku szkolnym 2016/2017.

 
«pierwszapoprzednia12345678następnaostatnia»

Strona 3 z 8

Copyright © 2012 MGOPS w Koronowie. Projekt i wykonanie: Studio WWW  | Projektowanie stron www