• baner5.jpg
  • baner4.jpg
  • baner1.jpg
  • baner6.jpg
  • baner2.jpg
  • baner3.jpg
ogłoszenia

ZMIANA NUMERACJI TELEFONÓW

środa, 01 lutego 2017 11:19

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie informuje, iż z dniem 1 lutego 2017 roku nastąpiła zmiana numeracji telefonów w MGOPS w Koronowie.


Nowy numer telefonu centrali to 52 567 31 10


Pozostałe numery


- Wydział Pomocy Środowiskowej: 52 567 31 20


- Wydział Świadczeń:


- świadczenia rodzinne: 52 567 31 30


- świadczenia wychowawcze (500+): 52 567 31 35


- dodatki mieszkaniowe: 52 567 31 40


- fundusz alimentacyjny: 52 567 31 45


- Wydział Finansowo - Księgowy: 52 567 31 50


- fax: 52 567 31 19


 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

środa, 28 grudnia 2016 13:53

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zarządzenie Burmistrza nr Nr OR-S.0050.167.2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

piątek, 23 grudnia 2016 12:36

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr OA.251.3.2016.

pdfZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty362.93 KB

 

Ogłoszenie o zamówieniu

poniedziałek, 12 grudnia 2016 17:33

 


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

http://www.bip.koronowo.pl, mgops.koronowo.pl

Ogłoszenie nr 364912 - 2016 z dnia 2016-12-12 r.
1. Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków jednodaniowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów,
które to placówki nie są wyposażone w stołówki.
Od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od nauki w szkole, na terenie Gminy Koronowo
2. Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków jednodaniowych dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Koronowo.
Od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt przypadających w te dni
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
 
Więcej…
 
«pierwszapoprzednia123456789następnaostatnia»

Strona 3 z 9

Copyright © 2012 MGOPS w Koronowie. Projekt i wykonanie: Studio WWW  | Projektowanie stron www