• baner1.jpg
  • baner3.jpg
  • baner2.jpg
  • baner4.jpg
  • baner5.jpg
  • baner6.jpg
ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

czwartek, 13 grudnia 2018 19:00

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro
i nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000 euro, o której mowa w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986).

Nazwa zamówienia:
1. Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków jednodaniowych dla uczniów szkół podstawowych, które to placówki nie są wyposażone w stołówki. Od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od nauki w szkole, na terenie Gminy Koronowo.
2. Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków jednodaniowych dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Koronowo. Od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt przypadających w te dni

CPV 55 32 10 00-6, CPV 55 52 31 00-3, 55 52 00 00-1, 55 32 00 00-9

DATA: 13.12.2018 r.

ZATWIERDZIŁ:
Dyrektor
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Koronowie
Dariusz Karwat

Szczegóły

 

Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego

piątek, 30 listopada 2018 13:16

Ogłaszam otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w 2019 roku w sferze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, realizowane poprzez: organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie powierzenia realizacji zadania publicznego.

Więcej…
 

decyzje_500+

czwartek, 18 października 2018 10:19

WAŻNE!!!!


Wydział Świadczeń Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie informuje, iż wnioski złożone w lipcu i sierpniu 2018 w sprawie świadczeń wychowawczych (500+) zostaną rozpatrzone do dnia 31 października 2018 r. Do tego czasu zostaną również wypłacone świadczenia.


Wnioski na zasiłek rodzinny złożone w lipcu i sierpniu 2018 r. zostaną rozpatrzone do dnia 30 listopada 2018 r. Do tego czasu zostaną również wypłacone świadczenia.

 

Numer konta HURAGAN

środa, 16 sierpnia 2017 12:05

Szanowni Państwo. Informujemy, że utworzyliśmy specjalne konto, na które można dokonywać wpłat dla poszkodowanych w wyniku nawałnicy huraganu.

Wpłaty prosimy dokonywać na następujący rachunek bankowy:

Gmina Koronowo

ul. Plac Zwycięstwa 1

86-010 Koronowo

51 8144 0005 2001 0000 0521 0030

z dopiskiem „HURAGAN”

 
«pierwszapoprzednia123456789następnaostatnia»

Strona 2 z 9

Copyright © 2012 MGOPS w Koronowie. Projekt i wykonanie: Studio WWW  | Projektowanie stron www