• baner1.jpg
  • baner6.jpg
  • baner3.jpg
  • baner5.jpg
  • baner4.jpg
  • baner2.jpg
ogłoszenia

UWAGA ZMIANA MIEJSCA WYPŁAT ŚWIADCZEŃ

wtorek, 17 grudnia 2013 19:57


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie informuje, że świadczenia

rodzinne od 1 stycznia 2014 r. będą wypłacane w Banku Spółdzielczym w Koronowie przy ul. Plac Zwycięstwa 12, a nie tak jak dotychczas w filii Banku Spółdzielczego przy ul. Szosa Kotomierska 3.

 

Dzień wolny od pracy

piątek, 29 listopada 2013 10:17

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej


w Koronowie informuje, iż w dniu

 

27 grudnia 2013 r.

 

MGOPS będzie nieczynny


W zamian za ten dzień MGOPS


będzie czynny w dniu

 

14 grudnia 2013 (sobota)


w godz. od 7:30 do 15:30

 

Raport z konsultacji społecznych

czwartek, 19 września 2013 07:38

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

założeń projektu systemowego pn. „Nadzieja na lepsze jutro” na rok 2014 realizowanego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej,

Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Podziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie.


Termin przeprowadzonych konsultacji społecznych: od 28 sierpnia 2013 r. do 11 września 2013 r.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie będzie wnioskował o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Nadzieja na lepsze jutro” na rok 2014. Zgodnie z kryteriami dostępu (zawartymi w Planie Działania na rok 2014) OPS ubiegający się o dofinansowanie projektu systemowego zobowiązany jest do przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. realizacji projektu.

 

Realizując obowiązki wynikające z ww. dokumentu Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie w okresie od 28 sierpnia 2013 r. do 11 września 2013 r. przeprowadził konsultacje społeczne założeń ww. projektu.

 

Ogłoszenie o niniejszych konsultacjach społecznych ukazało się na stronie internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie oraz na tablicach ogłoszeń w dniu 28.08.2013 r. Założenia projektu oraz formularz konsultacji możliwy był do pobrania ze strony internetowej oraz w siedzibie M-GOPS w Koronowie.

 

Zgodnie z harmonogramem konsultacje zostały zakończone 11.09.2013 r. do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie do ww. terminu nie wpłynęły żadne uwagi i opinie.

Przedstawione w konsultacjach społecznych założenia projektu pn. „Nadzieja na lepsze jutro” zostały uściślone przez zespół projektowy i zostaną zawarte we wniosku o dofinansowanie ww. projektu planowanego do realizacji w 2014 r.

 

konsultacje społeczne

środa, 28 sierpnia 2013 08:49

IMG 2779

 

 

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu systemowego pn. „Nadzieja na lepsze jutro" na rok 2014 realizowanego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Podziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie przygotowuje się do realizacji projektu systemowego w roku 2014 pn. „Nadzieja na lepsze jutro".

Projekt będzie realizowany w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałania 7.1.1 i współfinansowany będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu : styczeń – grudzień 2014 rok.

Celem Projektu będzie przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, poprawa perspektyw społecznych i zawodowych osób bezrobotnych, niepełnosprawnych i młodzieży poprzez udzielanie aktywnych form wsparcia.

W ramach Projektu oferowane będą między innymi: kursy, staże, treningi kompetencji społecznych, warsztaty terapeutyczne (z doradcą zawodowym, psychologiem, pedagogiem, radcą prawnym).

Projektem zostanie objętych 40 osób.

Projekt będzie skierowany do osób bezrobotnych, wykluczonych społecznie, a także niepełnosprawnych i młodzieży od 15 roku życia korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Projekt przewiduje objęcie zindywidualizowanym wsparciem osób w wieku 15-30 lat.

W związku z zaplanowaną realizacją w/w projektu zapraszamy mieszkańców gminy Koronowo do konsultacji społecznych, które będą podstawą do stworzenia diagnozy potrzeb lokalnej społeczności.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w okresie od 28 sierpnia 2013 r. do 11 września 2013 r. w formie przyjmowania opinii, uwag, propozycji, droga pocztową, mailową lub osobiście na określonym formularzu dostępnym na stronie internetowej www.mgops.koronowo.pl oraz w siedzibie tutejszego Ośrodka.

Formularz konsultacji należy przekazywać do dnia 11 września 2013 r.

- w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

- poczta tradycyjną na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie, ul. Pomianowskiego 1, 86-010 Koronowo

- osobiście w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koronowie pok. 14

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Koronowie

Dariusz Karwat


FORMULARZ KONSULTACJI.pdf


 

 
«pierwszapoprzednia123456789następnaostatnia»

Strona 7 z 9

Copyright © 2012 MGOPS w Koronowie. Projekt i wykonanie: Studio WWW  | Projektowanie stron www