• baner6.jpg
  • baner5.jpg
  • baner2.jpg
  • baner1.jpg
  • baner4.jpg
  • baner3.jpg

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

środa, 28 grudnia 2016 13:53

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zarządzenie Burmistrza nr Nr OR-S.0050.167.2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.

 

Copyright © 2012 MGOPS w Koronowie. Projekt i wykonanie: Studio WWW  | Projektowanie stron www