• baner3.jpg
  • baner1.jpg
  • baner5.jpg
  • baner6.jpg
  • baner2.jpg
  • baner4.jpg

Dodatek elektryczny

środa, 30 listopada 2022 10:56

pompa ciepla

DODATEK ELEKTRYCZNY

Informujemy, że wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych, które zużywają energię elektryczną do ogrzewania - przyjmowane są od dnia 1 grudnia 2022 r. (w dniach od poniedziałku do piątku) w Miejsko–Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koronowie, ul. Pomianowskiego 1, w pokojach nr 12 i 14, w godz. od 8:00 do 15:00.

Ważne!

Zgodnie z art. 27 ust 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej – dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w rozumieniu art. 3 pkt 13b ustawy – Prawo energetyczne. Przepis ten mówi, że odbiorcą energii jest odbiorca końcowy dokonujący zakupu energii elektrycznej – zatem, wnioskodawcą musi być osoba, na którą wystawiony jest rachunek za energię elektryczną.
Do wniosku prosimy bezwarunkowo załączyć rachunek za energię elektryczną.

Istnieje również możliwość złożenia wniosku elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Do każdego wniosku należy dołączyć podpisaną Klauzulę Informacyjną – Dodatek elektryczny.


Wnioski o przyznanie dodatku elektrycznego można składać do dnia 1 lutego 2023 r. Wnioski złożone po dniu 1 lutym 2023 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Jednocześnie informujemy, że dodatek elektryczny przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest:
1. pompa ciepła
2. ogrzewanie elektryczne


Dodatek przysługuje, jeśli w gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem, w którym nie jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji, w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378 z późn. zm.), która jest rozliczana zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 tej ustawy.

W przypadku ubiegania się o dodatek elektryczny w kwocie 1000 zł. - do wniosku należy dołączyc ostatnie rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym.


W przypadku ubiegania się o wyższy dodatek elektryczny w kwocie 1500 zł do wniosku należy dołączyć rozliczenie roczne z przedsiębiorstwem energetycznym, potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5MWh.


Dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwu domowego, które otrzymało dodatek węglowy lub dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (dodatek na pellet lub biomasę / drewno / olej opałowy / gaz LPG)

pdfWniosek o dodatek elektryczny137.62 KB

odtwniosek w wersji edytowalnej (Libre Office)36.6 KB

 

Copyright © 2012 MGOPS w Koronowie. Projekt i wykonanie: Studio WWW  | Projektowanie stron www