• baner2.jpg
  • baner6.jpg
  • baner4.jpg
  • baner1.jpg
  • baner5.jpg
  • baner3.jpg

Ogłoszenie o naborze

czwartek, 26 maja 2022 12:03

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze zastępcy dyrektora w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koronowie


Wymagania związane ze stanowiskiem:


Wymagania niezbędne:
- wykształcenie wyższe oraz kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku zastępcy dyrektora,
- ukończona specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej , o której mowa w art.122 ustawy o pomocy społecznej,
- co najmniej 3 letni staż pracy w pomocy społecznej,
- umiejętność obsługi komputera,
- znajomość przepisów prawa w szczególności ustaw: kodeks postępowania administracyjnego, o samorządzie gminnym oraz o pomocy społecznej
- obywatelstwo polskie,
- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,
- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- osoba ciesząca się nieposzlakowaną opinią,
- spełnianie wymogów określonych w art. 30 ustawy o pracownikach samorządowych.

Więcej informacji TUTAJ

 

Copyright © 2012 MGOPS w Koronowie. Projekt i wykonanie: Studio WWW  | Projektowanie stron www