• baner2.jpg
  • baner1.jpg
  • baner3.jpg
  • baner4.jpg
  • baner5.jpg
  • baner6.jpg

Zarządzenie Dyrektora MGOPS nr OA.021.03.2021

poniedziałek, 19 kwietnia 2021 12:35

ZARZĄDZENIE OA.021.03.2021
Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Koronowie
z dnia 19.04.2021 r.

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w dzień wolny od pracy inny niż niedziela

Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 tj. ze zm.)


zarządzam co następuje:


§ 1

Ustalam dzień 07 maja 2021 r. (piątek) dniem dodatkowo wolnym od pracy bez odpracowania w zamian za Święto Pracy przypadające w sobotę 01 maja 2021 r., w dniu ustawowo wolnym od pracy.


§ 2


O dniu 07 maja 2021 r. dodatkowo wolnym od pracy pracownicy MGOPS zostaną poinformowani osobiście, natomiast klientom Ośrodka niniejsza informacja zostanie podana do wiadomości poprzez:

- wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie MGOPS w Koronowie przy ulicy Pomianowskiego 1

- opublikowanie na stronie www.mgops.koronowo.pl

- opublikowanie zarządzenia w Biuletynie Informacji Publicznej.


§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


pdfZarządzenie - skan40.35 KB

pdfZarządzenie - tekst dostępny63.21 KB

 

Copyright © 2012 MGOPS w Koronowie. Projekt i wykonanie: Studio WWW  | Projektowanie stron www