• baner6.jpg
  • baner5.jpg
  • baner2.jpg
  • baner1.jpg
  • baner4.jpg
  • baner3.jpg
ogłoszenia

Dodatek dla gospodarstw domowych

środa, 21 września 2022 08:37

drewno-pellet

DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

Informujemy, że wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych przyjmowane są od dnia 21 września 2022 r. w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koronowie,

ul. Pomianowskiego 1, w pokojach nr 12 i nr 14, w godz. od 8:00 do 15:00.

Istnieje również możliwość złożenia wniosku elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
Do każdego wniosku należy dołączyć podpisaną Klauzulę Informacyjną – Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła.

Wnioski o przyznanie dodatku dla gospodarstw domowych można składać do dnia 30 listopada 2022 r. Wnioski złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Jednocześnie informujemy, że dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:  
1. kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo
2. kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
3. kocioł olejowy -
zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków (…).

docxWniosek o dodatek dla gospodarstw domowych wraz z klauzulą informacyjną27.36 KB

pdfWniosek o dodatek dla gospodarstw domowych wraz z klauzulą informacyjną184.6 KB

 

Dodatek Węglowy

wtorek, 16 sierpnia 2022 13:02

wegiel

Informujemy, że wnioski o wypłatę dodatku węglowego przyjmowane będą od dnia 17 sierpnia 2022 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Pomianowskiego 1 w Koronowie na pokoju nr 12 i 14 w godz. od 8:00 do 15:00.

Istnieje możliwość złożenia wniosku elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP (do wniosku prosimy bezwzględnie załączać klauzulę informacyjną).

Link do formularza wniosku o dodatek węglowy - składanego z wykorzystaniem platformy ePUAP

TUTAJ - link do procedury podpisywania dokumentu profilem zaufanym

Wnioski o przyznanie dodatku węglowego można składać do dnia 30 listopada 2022 r.

Wnioski złożone po dniu 30.11.2022 r. pozostawia się bez rozpatrzenia.

Pytania i odpowiedzi dotyczące Dodatku Węglowego


pdfWniosek o przyznanie Dodatku Węglowego - PDF106.31 KB

docxWniosek o przyznanie Dodatku Węglowego - DOCX23.59 KB

pdfKlauzula informacyjna63.41 KB

 

Ogłoszenie o naborze

czwartek, 26 maja 2022 12:03

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze zastępcy dyrektora w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koronowie


Wymagania związane ze stanowiskiem:


Wymagania niezbędne:
- wykształcenie wyższe oraz kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku zastępcy dyrektora,
- ukończona specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej , o której mowa w art.122 ustawy o pomocy społecznej,
- co najmniej 3 letni staż pracy w pomocy społecznej,
- umiejętność obsługi komputera,
- znajomość przepisów prawa w szczególności ustaw: kodeks postępowania administracyjnego, o samorządzie gminnym oraz o pomocy społecznej
- obywatelstwo polskie,
- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,
- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- osoba ciesząca się nieposzlakowaną opinią,
- spełnianie wymogów określonych w art. 30 ustawy o pracownikach samorządowych.

Więcej informacji TUTAJ

 

Opieka Wytchnieniowa +

poniedziałek, 07 lutego 2022 13:11

Zachęcamy do zapoznania się z informacją dot. Opieki wytchnieniowej +

Celem usług opieki wytchnieniowej jest wsparcie i odciążenie członków rodziny lub opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnościami/ niesamodzielnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Dodatkowo planowane jest zapewnienie opiekunom wsparcia w formie warsztatów/ spotkań/ konsultacji indywidualnych zgodnie z potrzebami w środowisku. Rodzaj wsparcia zostanie ściśle dobrany do potrzeb konkretnej osoby korzystającej z usługi np. wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji, dietetyki, pierwszej pomocy przedmedycznej itp.

Informacja: Fundacja EkoPrzyjazna


opieka  
«pierwszapoprzednia12345następnaostatnia»

Strona 1 z 5

Copyright © 2012 MGOPS w Koronowie. Projekt i wykonanie: Studio WWW  | Projektowanie stron www