• baner2.jpg
  • baner5.jpg
  • baner6.jpg
  • baner1.jpg
  • baner3.jpg
  • baner4.jpg
Ochrona Danych Osobowych

Klauzule informacyjne

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Miejsko-Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Koronowie


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1)

pdfOgólna klauzula informacyjna53.66 KB

pdfKlauzula informacyjna - dostęp do informacji publicznej104.85 KB
pdfKlauzula informacyjna - korespondencja elektroniczna79.68 KB


pdfKlauzula informacyjna - pomoc społeczna85.23 KB
pdfKlauzula informacyjna - świadczenia rodzinne85.52 KB
pdfKlauzula informacyjna - Dodatek Osłonowy56.1 KB
pdfKlauzula informacyjna - dodatek mieszkaniowy84.45 KB
pdfKlauzula informacyjna - dodatek energetyczny84.16 KB
pdfKlauzula informacyjna - Fundusz Alimentacyjny83.99 K
pdfKlauzula informacyjna - dłużnicy alimentacyjni99.83 KB
pdfKlauzula informacyjna - wsparcie rodziny84.45 KB
pdfKlauzula informacyjna - Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej99.7 KB


pdfKlauzula informacyjna - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie84.90 KB

pdfKlauzula informacyjna - opiekunowie prawni i kuratorzy93.45 KB
pdfKlauzula informacyjna - Karta Dużej Rodziny90.09 KB
pdfKlauzula informacyjna - umieszczenie w DPS95.36 KB
pdfKlauzula informacyjna - udzielenie schronienia93.95 KB


pdfKlauzula informacyjna - kandydaci do pracy114.16 KB
pdfKlauzula informacyjna - studenci, stazyści, praktykanci88.14 KB
pdfKlauzula informacyjna - sprawy pracownicze112.87 KB
pdfKlauzula informacyjna - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych97.49 KB
pdfKlauzula informacyjna - Pracownicz Plany Kapitałowe42.94 KB


pdfKlauzula informacyjna - wydawanie zaświadczeń93.85 KB
pdfKlauzula informacyjna - zamówienia publiczne do 30.000 euro152.33 KB
pdfKlauzula informacyjna - zamówienia publiczne pow. 30.000 euro oraz usługi społeczne153.34 KB


pdfKlauzula Informacyjna - osoby zapewniające zakwaterowanie i wyżywienie uchodźcom z Ukrainy108.01 KB

 


Copyright © 2012 MGOPS w Koronowie. Projekt i wykonanie: Studio WWW  | Projektowanie stron www