• baner1.jpg
  • baner5.jpg
  • baner3.jpg
  • baner2.jpg
  • baner4.jpg
  • baner6.jpg

Karta Dużej Rodziny - co to jest?

 ikony-glowne duza-rodzina_1

W dniu 27 maja 2014 roku rząd przyjął program dla rodzin wielodzietnych, w ramach którego została wprowadzona Karta Dużej Rodziny, która uprawniać będzie do zniżek m.in. w obiektach sportowych, muzeach, parkach narodowych czy komunikacji publicznej.

Prawo do korzystania z karty przysługuje rodzinie, która ma na utrzymaniu co najmniej troje dzieci niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana imiennie każdemu członkowi rodziny.

Rządowa uchwała weszła w życie 16 czerwca. Karta będzie wydawana bezpłatnie. Z karty będą mogli skorzystać członkowie rodzin wielodzietnych tj. rodzice i ich dzieci do ukończenia 18 roku życia bądź do ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do 25 roku życia.

 

W Gminie Koronowo od 16 czerwca 2014 roku przyjmowaniem wniosków oraz wydawaniem Kart Dużej Rodziny zajmować się będzie Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie przy ul. Pomianowskiego 1 pokój nr 10.

Zapraszamy do zapoznania się z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

 

Szczegółowe informacje, wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny oraz lista instytucji i firm oferujących zniżki dostępne na stronie www.rodzina.gov.pl w zakładce Duża rodzina oraz w siedzibie tutejszego Ośrodka.

 

Copyright © 2012 MGOPS w Koronowie. Projekt i wykonanie: Studio WWW  | Projektowanie stron www