• baner2.jpg
  • baner1.jpg
  • baner3.jpg
  • baner6.jpg
  • baner4.jpg
  • baner5.jpg
Aktualności

Dobry Start

piątek, 22 czerwca 2018 09:30

WYPRAWKA SZKOLNA 300 +

tj. ŚWIADCZENIE "DOBRY START"


WNIOSKI W WERSJI PAPIEROWEJ BĘDĄ WYDAWANE I PRZYJMOWANE OD 1 SIERPNIA 2018 r.

WSZYSTKIE WNIOSKI W WERSJI ELEKTRONICZNEJ MOGĄ BYĆ SKŁADANE OD 1 LIPCA 2018 r.

UWAGA!!!

wnioski elektroniczne to wnioski złożone za pośrednictwem bankowości elektronicznej

lub Platformy Informacyjno-Usługowej systemu Emp@tia Platforma e-Wnioski

 

500 plus. Jak jest?

poniedziałek, 20 marca 2017 07:36

500plusMiejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie od kwietnia 2016 r. realizuje Rządowy Program Rodzina 500 plus. W ramach programu każda rodzina otrzymuje na drugie i każde kolejne dziecko w wieku do osiemnastego roku życia, (a w przypadku spełnienia kryterium dochodowego także i na pierwsze dziecko) świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie. W roku 2016 przez cały okres obowiązywania programu z pomocy tej skorzystało 2971 dzieci z 1915 rodzin na łączna kwotę 12.540.082,00 zł. Pracownicy socjalni informują, że środki dobrze są wykorzystywane przez rodziny.
Za przysłowiowe „pięćsetki” rodziny zaopatrują swoje pociechy w odzież, pomoce szkolne, wyżywienie. Rodziny wykorzystują świadczenia na rzeczy, które przed pojawieniem się programu były wyłącznie w zasięgu ich marzeń. Są to wycieczki, wyjazdy na wakacje, a także zakupują zabawki. Duża część rodzin lokuje pieniądze na specjalnie założonych do tego celu kontach, aby zabezpieczyć finansowo swoje pociechy na przyszłość. Problem marnotrawienia pieniędzy jest zjawiskiem marginalnym i znaleźć można w całej Gminie Koronowo zaledwie kilka takich przypadków. W każdym jednak z nich pracownicy socjalni reagują natychmiastowo i zapobiegają wykorzystywaniu świadczeń w niewłaściwy sposób.
Cieszy również fakt, że dzięki programowi zmniejszyła się liczba rodzin korzystających ze wsparcia w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej. W styczniu i w lutym 2016 r. z pomocy w formie zasiłków celowych skorzystały 562 rodziny, a z pomocy w formie zasiłków okresowych skorzystało 407 rodzin. W tym samym okresie tego roku, a więc już w trakcie realizacji programu z zasiłków celowych skorzystało 341 rodzin, natomiast z zasiłków okresowych 272 rodziny.
Pracownicy socjalni mają zatem więcej czasu na rozwiązywanie problematycznych i trudnych spraw rodzin, które znajdują się pod ich opieką, co stanowi przecież istotę ich pracy oraz to, do czego są faktycznie powołani.

 

Mieszkanie Chronione

czwartek, 13 października 2016 11:05

Uchwałą nr XXIX/253/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 lipca 2016 utworzono w miejscowości Huta mieszkania chronione. Niebawem zamieszkają w nim pierwsi mieszkańcy.
Mieszkania chronione to rodzaj świadczenia niepieniężnego przygotowującego osoby tam przebywające do samodzielnej egzystencji oraz udzielania wsparcia osobom, które potrzebują opieki, ale nie wymagają umieszczenia w placówce zapewniającej całodobową opiekę.

Wsparcie świadczone w mieszkaniach chronionych obejmuje:
1) pracę socjalną,
2) poradnictwo specjalistyczne,
3) naukę lub utrzymywanie posiadanego poziomu sprawności w zakresie:
a) samoobsługi,
b) samodzielności życiowej,
c) rozwijania kontaktów społecznych,
d) pełnienia ról społecznych;
4) pomoc w:
a) przemieszczaniu się,
b) wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym,
c) realizacji kontaktów społecznych,
d) zagospodarowaniu czasu wolnego, w tym z wykorzystaniem usług dostępnych w środowisku lokalnym,
e) ubieganiu się o uzyskanie mieszkania.
Decyzję o skierowaniu do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym wydaje się osobom pełnoletnim na czas określony.
W jednym mieszkaniu chronionym świadczone jest wsparcie skierowane do osób o zbliżonych potrzebach, z uwzględnieniem możliwości realizacji celów wsparcia, przy czym jedno mieszkanie chronione przeznaczone jest dla nie mniej niż 3 osób, a minimalna powierzchnia użytkowa dla jednej osoby nie może być mniejsza niż 12 m2.

dsc 0002        dsc 0003

dsc 0004        dsc 0005

 

Klub dla Dobra Wspólnego

poniedziałek, 18 maja 2015 06:01

Klub dla Dobra Wspólnego działający przy Koronowskim Stowarzyszeniu Pomocy Społecznej prowadzi zajęcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi. Nasi podopieczni trzy razy w tygodniu w godzinach popołudniowych maja zapewnione wsparcie psychologiczne, uczestniczą w zajęciach z terapeutą zajęciowym i pedagogiem. Stowarzyszenie przy szerokiej współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Koronowie proponuje aktywne formy spędzania czasu wolnego naszym podopiecznym w postaci wycieczek, wyjazdów nad morze, czy pikników przy ognisku. Wszystkich, którzy chcą uczestniczyć w zajęciach naszego Klubu zapraszamy.

 

 20150514 163002

 

Kontakt: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie tel 52-382-22-83

 
«pierwszapoprzednia12345678następnaostatnia»

Strona 2 z 8

Copyright © 2012 MGOPS w Koronowie. Projekt i wykonanie: Studio WWW  | Projektowanie stron www