• baner1.jpg
  • baner6.jpg
  • baner3.jpg
  • baner4.jpg
  • baner5.jpg
  • baner2.jpg

Mieszkanie Chronione

czwartek, 13 października 2016 11:05

Uchwałą nr XXIX/253/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 lipca 2016 utworzono w miejscowości Huta mieszkania chronione. Niebawem zamieszkają w nim pierwsi mieszkańcy.
Mieszkania chronione to rodzaj świadczenia niepieniężnego przygotowującego osoby tam przebywające do samodzielnej egzystencji oraz udzielania wsparcia osobom, które potrzebują opieki, ale nie wymagają umieszczenia w placówce zapewniającej całodobową opiekę.

Wsparcie świadczone w mieszkaniach chronionych obejmuje:
1) pracę socjalną,
2) poradnictwo specjalistyczne,
3) naukę lub utrzymywanie posiadanego poziomu sprawności w zakresie:
a) samoobsługi,
b) samodzielności życiowej,
c) rozwijania kontaktów społecznych,
d) pełnienia ról społecznych;
4) pomoc w:
a) przemieszczaniu się,
b) wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym,
c) realizacji kontaktów społecznych,
d) zagospodarowaniu czasu wolnego, w tym z wykorzystaniem usług dostępnych w środowisku lokalnym,
e) ubieganiu się o uzyskanie mieszkania.
Decyzję o skierowaniu do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym wydaje się osobom pełnoletnim na czas określony.
W jednym mieszkaniu chronionym świadczone jest wsparcie skierowane do osób o zbliżonych potrzebach, z uwzględnieniem możliwości realizacji celów wsparcia, przy czym jedno mieszkanie chronione przeznaczone jest dla nie mniej niż 3 osób, a minimalna powierzchnia użytkowa dla jednej osoby nie może być mniejsza niż 12 m2.

dsc 0002        dsc 0003

dsc 0004        dsc 0005

 

Copyright © 2012 MGOPS w Koronowie. Projekt i wykonanie: Studio WWW  | Projektowanie stron www