• baner4.jpg
  • baner6.jpg
  • baner3.jpg
  • baner2.jpg
  • baner5.jpg
  • baner1.jpg

Internet dla najbardziej potrzebujących

poniedziałek, 20 stycznia 2014 10:56

Burmistrz Koronowa - Stanicyfryzacjasław Gliszczyński podpisał porozumienie, którego koordynatorem jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie, w ramach realizacji „Wojewódzkiego programu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych" w zakresie projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)" Projekt realizowany jest w partnerstwie Gminy Koronowo z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Celem projektu jest przekazanie osobom najuboższym, dzieciom i młodzieży uczącej się, będącej w trudnej sytuacji materialnej oraz osobom niepełnosprawnym wsparcia w postaci zestawu komputerowego, doposażenia sprzętowego dla osób niepełnosprawnych, łącza internetowego finansowanego do 31 grudnia 2020 roku oraz szkolenia z zakresu obsługi komputera i wykorzystania zasobów sieci Internet, a także zapewnienie opieki serwisowej w okresie trwania niniejszego porozumienia.Projektem objętych jest 35 mieszkańców Gminy Koronowo w okresie od 2014 r. do 2020 r. M-GOPS dokonał naboru wniosków od mieszkańców zgodnie z regulaminem.

 

Copyright © 2012 MGOPS w Koronowie. Projekt i wykonanie: Studio WWW  | Projektowanie stron www